Ośrodek


Misją naszego Ośrodka od zawsze było i jest wspieranie rozwoju społecznego, emocjonalnego i edukacyjnego młodych ludzi, pomaganie im w rozwijaniu swego potencjału, motywacji do realizowania własnych celów, odpowiedzialności za siebie, a w razie potrzeby udzielanie profesjonalnego wsparcia psychologicznego. Ośrodek stwarza możliwość ukończenia nauki na poziomie liceum.

Czytaj więcej

Szkoła


LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadowskiej jest integralną częścią Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS”. Wszyscy uczniowie liceum są jednocześnie podopiecznymi MOS nr 1 „SOS”. Nasza szkoła realizuje podstawę programową w zakresie podstawowym i rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego. Stwarzamy warunki, w których wszyscy uczniowie mają szansę przygotować się do zdania egzaminów maturalnych.

Czytaj więcej

Hostel


Integralną częścią Ośrodka jest mieszczący się w tym samym budynku HOSTEL. Hostel posiada 35 miejsc w 3-osobowych pokojach przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w naszym Liceum. Znajdują tu miejsce uczniowie, których sytuacja życiowa w danym momencie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu. Każdy uczeń naszego Liceum może ubiegać się o pobyt w Hostelu, nie mniej ilość miejsc jest ograniczona.

Czytaj więcej

365 powodów dla których warto być w "SOS-ie
  • “Ponieważ nauczyciele są bardzo pomocni i zawsze dadzą szansę.”
  • “Warto, dlatego, że po ukończeniu szkoły można być bardziej samodzielnym.”
  • “SOS odwraca wady w zalety, bądź je koryguje.”
  • “Można rozwinąć się, miła atmosfera, pomocni i empatyczni ludzie.”
  • “SOS JEST SUPER.”
  • “Ponieważ uczy życia.”
  • “Ze względu na otwartość zarówno uczniów jak i kadry.”
  • “Dlatego, aby się nie denerwować.”

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"

ul. Różana 22/24

02-569 Warszawa

+48 22 277 18 30

sekretariat.mossos@eduwarszawa.pl

BIP - link