SPK

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS" w Warszawie.

Oferujemy bezpłatne porady specjalistów.

Kontakt mailowy: rozana@spk.waw.pl

Kontakt telefoniczny: 694 47 41 81

młodzieżowy ośrodek socjoterapii warszawaZapraszamy:

 • nauczycieli, którzy chcą wypracować nowe metody pracy z uczniem trudnym,
 • rodziców uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze lub edukacyjne,
 • pedagogów, psychologów na konsultacje w sprawach trudnych,
 • uczniów, którzy chcą porozmawiać o ważnych dla siebie sprawach,
 • przedstawicieli instytucji pomocy społecznej, kuratorów, którzy szukają pomocy dla swoich podopiecznych,
 • oraz tych, którzy borykają się z problemem uzależnienia, przemocy, będących w sytuacji bezradności.

MOS Obszar udzielanych konsultacji:

 • Zaburzenia funkcjonowania rodziny związane z uzależnieniami, np. od środków psychoaktywnych, komputera,
 • Trudności szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym: nerwice, psychozy, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju i emocji, przewlekłe choroby somatyczne,
 • Problemy szkolne i społeczne wynikające z diagnozy ADHD, zespołu Aspergera,
 • Praca z uczniami demonstrującymi zachowania opozycyjno-buntownicze,
 • Wsparcie terapeutyczne w kryzysie związanym z adaptacją oraz w stanach okresowego spadku nastroju i depresji młodzieńczej.

liceum w MOSNasi Specjaliści:

 • Ewa Boroń pedagog, terapeuta uzależnień, realizator programów profilaktycznych dla młodzieży, nauczycieli i rodziców. Doświadczenie i umiejętności zawodowe zdobyła podczas szkoleń, kursów i warsztatów w zakresie terapii, rehabilitacji, profilaktyki uzależnień i pracy z osobami z zachowaniami problemowymi oraz kilkunastoletniej pracy zawodowej w prowadzeniu terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. W trakcie szkoleń w zakresie TSR.
 • Maria Czerniakowska-Karpiłowska psycholog , ponad 40 lat pracy w placówkach medycznych i oświatowych. Umiejętności, zdobyte w trakcie doświadczenia zawodowego i różnorodnych szkoleń, w zakresie : diagnostyki psychologicznej, socjoterapii, prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, podstaw systemowej terapii rodzin i terapii behawioralno-poznawczej dzieci i młodzieży, pracy z młodzieżą z ADHD i Zespołem Aspergera.
 • Monika Chałuda psychoterapeuta, mediator. Posiada doświadczenie indywidualnej pracy terapeutycznej młodych – dorosłych, powyżej 16 roku życia w obszarze przeżywanych stanów przygnębienia, depresji, lęku oraz chorób o podłożu psychosomatycznym. Prowadzi zajęcia grupowe z obszaru rozwoju osobistego oraz umiejętności społecznych. Pełni również rolę koordynatora SPK Różana.

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"

ul. Różana 22/2402-569 Warszawa

+48 22 277 18 30

sekretariat@mossos.pl

SOS