SPK

Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 1 „SOS" w Warszawie.

Oferujemy bezpłatne porady specjalistów.

Kontakt mailowy: akalemba@eduwarszawa.pl

Kontakt telefoniczny: 789 636 763

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne to ośrodki, w których nauczyciele i specjaliści mogą bezpłatnie otrzymać wsparcie. Aby skorzystać z konsultacji, należy skontaktować się telefonicznie lub meilowo z koordynatorem punktu.

Szczegółowe informacje o ofercie Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych znajdują się na stronie internetowej WCIES https://um.warszawa.pl/waw/wcies/specjalistyczne-punkty-konsultacyjne

Bezpłatną konsultację mogą uzyskać osoby mieszkające na terenie Warszawy lub uczące się bądź pracujące w szkole na terenie stolicy. Punkty działają pod patronatem i z inicjatywy Biura Edukacji m.st. Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

MOS Obszar udzielanych konsultacji:

 • Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym uzależnienia behawioralne.
 • Problemy uczennic/uczniów związane z okresem dorastania.
 • Stany depresyjne, stany lękowe, zaburzenia osobowości, zaburzenia osobowości z pogranicza, autoagresja, kryzys emocjonalny, zaburzenia odżywiania, trudności adaptacyjne.
 • Spektrum autyzmu.
 • Transpłciowość, dysforia płciowa.
 • Specjalne potrzeby edukacyjne.
 • Specyficzne trudności w uczeniu się.
 • Zachowania ryzykowne młodzieży.
 • Diagnoza sytuacji wychowawczej w klasie.
 • Dialog Motywujący w pracy z rodzicami oraz uczniami będącymi w oporze z brakiem postępu w nauce.
 • Wypalenie zawodowe nauczycieli.
 • Organizowanie, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Opracowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 • Prawo oświatowe z zakresu szkolnictwa specjalnego i pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

liceum w MOSNasi Specjaliści:

 • Ewa Boroń - pedagog resocjalizacyjny
 • Maria Urszula Grodzka - pedagog
 • Mariola Tomczak - pedagog resocjalizacyjny, nauczyciel
 • Michał Kraśnicki - psycholog kliniczny

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"

ul. Różana 22/2402-569 Warszawa

+48 22 277 18 30

sekretariat.mossos@eduwarszawa.pl