Kontakt

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"

ul. Różana 22/24 02-569 Warszawa

+48 22 277 18 30

sekretariat@mossos.pl

BIP