Janina Zawadowska - patronka liceum


Janina Zawadowska urodziła się 3 października 1936 roku w  Warszawie w rodzinie nauczycielskiej. Jej ojciec, Wiktor Ehrenfeucht, był autorem podręczników z dziedziny astrofizyki, matka  Aniela - matematyki. W 1953 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Łodzi i rozpoczęła studia  na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Po trzech latach, po wyjściu za mąż przeniosła się do Warszawy i kontynuowała studia na Politechnice Warszawskiej, które ukończyła w 1959 roku. Pracę magisterską – Reakcje m-nitrocynamonianem metylu z hydrazyną wykonała pod kierunkiem prof. dr W. Policzkowej.

Dowiedz się więcej