Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024


17 maja – 15 czerwca:

 • telefoniczna rejestracja kandydatów (poprzez sekretariat, tel.: 22 2771830) na rozmowy w sprawie przyjęcia do ośrodka;
 • informacja o niezbędnych dokumentach;
 • ustalanie terminów spotkań;

20 maja – 21 czerwca

 • rozmowy rekrutacyjne (psycholog, wychowawca, dyrektor);

21 czerwca – 26 czerwca

 • Komisja Przyjęć (obrady zespołu prowadzącego wcześniejsze rozmowy rekrutacyjne);
 • przygotowanie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych osób;
 • tworzenie list rezerwowych;

26 czerwca – 28 czerwca

 • pisemna informacja dla kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (poczta e-mail, EPUAP);

28 czerwca – 30 lipca

 • potwierdzenie przez rodziców woli zapisu ucznia do MOS nr 1 „SOS”;

do 15 sierpnia

 • ustalenie wolnych miejsc, lista rezerwowych (wyłącznie kandydaci mieszkający w Warszawie);

po 15 sierpnia

 • możliwe przyjmowanie dzieci i młodzieży spoza Warszawy (przyjęcie ucznia spoza Warszawy wymaga skierowania Dyrektora Biura Edukacji);

do 30 sierpnia

 • składanie do szkoły świadectw ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach testu ósmoklasisty, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu zagrożenia niedostosowaniem społecznym (dostarczenie tych dokumentów jest warunkiem przyjęcia kandydata do ośrodka);

31 sierpnia (po radzie klasyfikacyjnej)

 • przekazanie do Biura Edukacji informacji o ewentualnej liczbie wolnych miejsc;

2 września – 15 września

 • rekrutacja uzupełniająca.

Ponadto: rekrutacja do ośrodka odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, w zależności od wolnych miejsc w grupach klasowych.