Plan lekcji


Obowiązuję od 1 września 2023 r.

1a
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 matematyka
s. 206
wf edb
s 317
j. angielski
s. 219
Historia
i teraźniejszość
317
2. 9:55 - 10:40 fizyka
s. 206
wf j. polski
s. 217
informatyka
s. 221
historia
s. 317
3. 10:50 - 11:35 bilogia s. 217
historia s. 325
geografia s. 318
historia
s. 325
historia
i teraźniejszość
s. 317
j. polski
s. 217
wf
4. 11:45 - 12:30 j. angielski
s. 219
geografia
s. 318
bilogia
s. 225
j. angielski
s. 219
chemia
s. 225
5. 12:40 - 13:25 j. angielski
s. 219
j. polski
s. 217
matematyka
s. 206
biznes
i zarządzanie s. 318
matematyka
s. 206
6. 13:55 - 14:40 plastyka
filozofia s. 323
j.polski
s. 217
matematyka s. 206
j. polski s. 217
filozofia s. 323
wos s.317
j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. s. 214
j. rosyjski s. 224
godzina
wychowawcza
s.325
7. 14:50 - 15:35 j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 218
j. rosyjski s. 325
socjoterapia j.niemiecki s 217
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 224
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia

2a
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 j. angielski
s. 218, s. 219
chemia
s. 219
j. polski
s. 214
godzina
wychowawcza
s. 201
wf
2. 9:55 - 10:40 j. angielski
s. 218, s. 219
historia
s. 325
j. polski
s. 214
j. angielski
s. 218, s. 219
fizyka
s. 224
3. 10:50 - 11:35 j.niemiecki . 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s.
j. rosyjski
matematyka
s. 224
matematyka
s. 318
j. angielski
s. 218, s. 219
j. polski
s. 214
4. 11:45 - 12:30 j. polski
s. 214
j.polski s. 316
filozofia s.323
wos s. 317
matematyka s. 224
historia
i teraźniejszość
s. 317
j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 325
geografia
s. 318
5. 12:40 - 13:25 biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 325
podstawy
przedsięgiorczości
s. 220
j. angielski
s. 218, s. 219
wf chemia
s. 225
6. 13:55 - 14:40 biologia
s. 225
j. angielski
s. 218, s. 219
biologia
s. 225
wf matematyka
s. 207
7. 14:50 - 15:35 matematyka
s. 207
geografia
s. 318
filozofia
społeczna
s. 323
historia
s. 325
informatyka
s. 221
8. 15:45 - 16:30 etyka
religia

2b
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 j. angielski
s. 218, s. 219
historia
s. 325
geografia
s. 224
informatyka
s. 221
matematyka
s. 207
2. 9:55 - 10:40 j. angielski
s. 218, s. 219
biologia
s. 225
wf j. angielski
s. 218, s. 219
wf
3. 10:50 - 11:35 j.niemiecki s. 317
j.francuskij s. 201
j.hiszpański s. 212
j. rosyjski s. 323
podstawy
przedsiębiorczości
s. 217
chemia s. 206 j. angielski
s. 218, s. 219
matematyka
s. 207
4. 11:45 - 12:30 fizyka
s. 224
j.polski s. 316
matematyka s. 224
wos s. 317
folozofia s. 323
biologia
s. 219
j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 325
j. polski
s. 217
5. 12:40 - 13:25 biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 325
matematyka
s. 217
j. angielski
s. 218, s. 219
j. polski
s. 217
historia
s. 318
6. 13:55 - 14:40 j. polski
s. 217
j. angielski
s. 218, s. 219
matematyka
s 207
filozofia
społeczna
s. 323
chemia
s. 225
7. 14:50 - 15:35 j. polski
s. 217
godzina
wychowawcza
s. 219
historia
i teraźniejszość
s. 317
wf geografia
s. 318
8. 15:45 - 16:30 etyka
religia


2c
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 wf j. polski
s. 316
j. angielski
s.316 s. 320
matematyka
s. 207
historia
s. 325
2. 9:55 - 10:40 matematyka
s. 207
j. polski
s. 316
j. angielski
s.316 s. 320
matematyka
s. 207
matematyka
s. 207
3. 10:50 - 11:35 j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 212
j. rosyjski s. 323
chemia s.
219
fizyka s.
224
informatyka
s. 221
j. angielski
s.316 s. 320
4. 11:45 - 12:30 biologia
s. 225
j. polski s 316
filozofia s. 323
matematyka s. 224
wos s. 317
historia
s. 325
j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s.316 s. 320
5. 12:40 - 13:25 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 318
historia
i teraźniejszość
s. 317
biologia
s. 225
filozofia
społeczna
s. 323
godzina
wychowawcza
s. 212
6. 13:55 - 14:40 j. angielski
s.316 s. 320
geografia
s. 318
wf j. polski
s. 316
geografia
s. 318
7. 14:50 - 15:35 j.angielski
s.316 s. 320
podstawy
przedsiębiorczości
s. 220
wf j. polski
s. 316
chemia
s. 225
8. 15:45 - 16:30 etyka
religia

2d
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 fizyka
s. 224
geografia
s. 318
j. angielski
s.316 s. 320
j. polski
s. 217
geografia
s.318
2. 9:55 - 10:40 biologia
s. 217
chemia
s. 219
j. angielski
s.316 s. 320
j. polski
s. 217
historia
i teraźniejszość
s. 317
3. 10:50 - 11:35 j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 212
j. rosyjski s. 323
matematyka
s. 207
biologia
s. 225
filozofia
społeczna
s 323
j. angielski
s.316 s. 320
4. 11:45 - 12:30 wf j.polski s. 316
matematyka s. 224
wos s. 317
folozofia s. 323
j. polski
s. 217
j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s.316 s. 320
5. 12:40 - 13:25 j.niemiecki s. 317
j.francuski s. 201
j.hiszpański s. 214
j. rosyjski s. 325
historia
s. 225
wf matematyka
s. 207
j. polski
s. 217
6. 13:55 - 14:40 j. angielski
s.316 s. 320
podstawy
przedsiębiorczości
s. 220
informatyka
s. 221
matematyka
s. 207
historia
s. 219
7. 14:50 - 15:35 j. angielski
s.316 s. 320
wf matematyka
s. 207
chemia
s. 325
godzina
wychowawcza
s. 217
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia etyka
religia
9. 15:45 - 16:30 socjoterapia

3a
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
podstawy
przedsiębiorczości
s. 217
historia
s. 225
j. polski
s. 212
j. angielski
s. 219, 2. 220
2. 9:55 - 10:40 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
j. polski
s. 212
biologia s. 219
historia s. 325
geografia s. 224
matematyka
s. 224
j. angielski
s. 219, 2. 220
3. 10:50 - 11:35 wf j.polski
s. 212
biologia
s. 219
matematyka
s. 224
chemia
s. 225
4. 11:45 - 12:30 matematyka
s. 201
wf wf informatyka
s. 221
j. polski s. 214
matematyka s. 207
filozofia s. 323
wos s. 317
5. 12:40 - 13:25 fizyka s. 224 geografia
s. 318
j. polski
s. 212
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
godzina
wychowawcza
s. 323
6. 13:55 - 14:40 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. angielski
s. 219, s. 220
historia
s. 325
fizyka
s. 224
7. 14:50 - 15:35 etyka
religia s. 323
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. angielski
s. 219, s. 220
podstawy
psychologii
s. 220
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia
9. 16:35 - 17:20 socjoterapia

3b
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
matematyka
s. 207
j. polski
s. 212
wf j. angielski
s. 219, s. 220
2. 9:55 - 10:40 biologia
s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
podstawy
przedsiębiorczości
s. 217
biologia s. 219
historia s. 325
geografia s. 224
j. polski j. angielskis
s. 219, s. 220
3. 10:50 - 11:35 biologia
s. 225
geografia
s. 318
historia
s. 325
j. polski
s. 212
j. polski
s. 212
4. 11:45 - 12:30 matematyka
s. 207
godzina
wychowawcza
s. 207
fizyka
s. 224
podstawy
psychologii
s. 220
j. polski
s. 214
matematyka
s. 207
filozofia
s. 323
wos s. 317
5. 12:40 - 13:25 informatyka
s. 221
historia
s. 325
matematyka
s. 207
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
fizyka
s. 224
6. 13:55 - 14:40 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 218
j. niemieckis. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. angielskis
s. 219, s. 220
chemia
s. 225
wf
7. 14:50 - 15:35 etyka
religia
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. angielskis
s. 219, s. 220
socjoterapia wf
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia


3c
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
j. polski
s. 212
chemia
s. 206
podstawy
psychologii
s. 220
fizyka
s. 224
2. 9:55 - 10:40 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
matematyka
s. 207
biologia s. 219
historia s. 325
geografia s. 224
wf j. polski
s. 212
3. 10:50 - 11:35 matematka
s. 207
biologia
s. 225
j. angielskis
s. 220, 316
wf geografia
s. 318
4. 11:45 - 12:30 j. polski
s. 212
informatyka
s. 221
j. angielski
s. 220 s. 316
matematyka
s. 207
j. polski s. 214
matematyka s. 207
filozofia s. 323
wos s. 317
5. 12:40 - 13:25 j. polski
s. 212
wf godzina
wychowawcza
s. 316
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 220 s. 316
6. 13:55 - 14:40 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
fizyka
s. 224
podstawy
przedsiębiorczości
s. 318
j. angielski
s. 220 s. 316
7. 14:50 - 15:35 etyka/religia j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
historia
s. 325
socjoterapia historia
s. 325
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia


3d
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
j. polski
s. 214
biologia
s. 219
matematyka
s. 224
wf
2. 9:55 - 10:40 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
j. polski
s. 224
biologia s. 219
historia s. 325
geografia s. 224
podstawy
przedsiębiorczości
s. 318
wf
3. 10:50 - 11:35 informatyka
s. 221
wf j. angielski
s. 220 s. 316
podstawy
psychologii
s. 220
historia
s. 325
4. 11:45 - 12:30 geografia
s. 318
historia
s. 325
j. angielski
s. 220 s. 316
chemia s.225 j. polski s. 214
matematyka s. 207
filozofia s. 323
wos s. 317
5. 12:40 - 13:25 matematyka s.207 matematka s. 224 fizyka s. 224 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 220 s. 316
6. 13:55 - 14:40 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. polski
s. 214
j. angielski
s. 220 s. 316
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia
etyka
religia
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
j. polski
s. 224
fizyka
s. 224
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia godzina
wychowawcza
224


3e
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0. 8:00 - 8:45 socjoterapia
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
historia
s.224
wf socjoterapia matematyka
s. 206
2. 9:55 - 10:40 biologia s. 225
historia s. 325
geografia s. 323
geografia
s. 318
biologias. 219
historia s. 325
geografia s. 224
podstawy
psychologii
s. 318
chemia
s. 225
3. 10:50 - 11:35 fizyka
s. 224
informatyka
s. 221
j. angielski
s. 220 s. 316
matematyka
s. 206
j. polski
s. 217
4. 11:45 - 12:30 j. polski
s. 217
wf j. angielski
s.220, s. 316
podstawy
przedsiębiorczości
s. 318
j. polski s. 214
matematyka s. 207
filozofia s. 323
wos s. 317
5. 12:40 - 13:25 j. polski
s. 217
matematka
s. 206
j. polski
s. 217
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 220, s. 316
6. 13:55 - 14:40 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
biologia
s. 212
historia
s. 219
j. angielski
s. 220, s. 316
7. 14:50 - 15:35 etyka
religia
j. polski s. 214
matematyka s. 224
filozofia s. 323
wos s. 317
fizyka
s. 224
wf
8. 15:45 - 16:30 godzina
wychowawcza
s. 317

4a
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 217
geografia s 318
historia s. 220
j. angielski
s. 220, s.218
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
wiedza
o sztuce
s. 217
2. 9:55 - 10:40 matematyka
s. 206
j. angielski
s. 220, s. 218
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
godzina
wychowawcza
s. 218
3. 10:50 - 11:35 wf j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
historia s. 323 j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
matematka
s. 206
4. 11:45 - 12:30 historia
s. 220
matematyka
s. 206
wf j. polski
s. 316
matematka
s. 206
5. 12:40 - 13:25 j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski
s. 316
wf j. polski
s. 316
6. 13:55 - 14:40 j. polski
s. 316
j. angielski
s. 220, s. 218
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia etyka
religia
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia

4b
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 217
geografia s 318
historia s. 220
j. angielski
s. 218, s. 220
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
j. polski
s. 201
2. 9:55 - 10:40 wf j. angielski
s. 218, s. 220
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
j. polski
s. 201
3. 10:50 - 11:35 matematka
s. 206
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
wf j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
historia
s. 323
4. 11:45 - 12:30 matematyka
s. 206
j. polski
s. 201
historia
s. 323
matematka
s. 206
wf
5. 12:40 - 13:25 j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski
s. 201
godzina
wychowawcza
s. 220
matematka
s. 206
6. 13:55 - 14:40 wiedza
o sztuce
s. 212
socjoterapia angielski
s. 218, s. 220
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia etyka
religia
s. 323
8. 15:45 - 16:30

4c
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 217
geografia s 318
historia s. 220
matematka
s. 206
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
historia
s. 323
2. 9:55 - 10:40 j. polski
s. 214
matematka
s. 206
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
matematka
s. 206
3. 10:50 - 11:35 j. polski
s. 214
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
godzina
wychowawcza
s. 217
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
wf
4. 11:45 - 12:30 wf j. angielski
s. 218, s. 219
j. polski
s. 214
wiedza
o sztuce
s. 217
wf
5. 12:40 - 13:25 j. francuski
s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 218, s. 219
j. polski s. 214 j. angielski
s. 218, s. 219
6. 13:55 - 14:40 socjoterapia historia
s. 225
matematka
s. 206
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia etyka
religia
s. 323
8. 15:45 - 16:30

4d
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia
s. 217
geografia s 318
historia s. 220
j. polski
s. 201
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
2. 9:55 - 10:40 matematka
s. 316
j. polski
s. 201
biologia
s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia
s. 323
wiedza o sztuce
s. 217
3. 10:50 - 11:35 matematyka
s. 316
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
matematka
s. 201
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski
s. 201
4. 11:45 - 12:30 godzina
wychowawcza
s. 317
j. angielski
s. 218, s. 219
matematyka
s. 201
wf j. polski
s. 201
5. 12:40 - 13:25 j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 218, s. 219
historia
s. 323
j. angielski
s. 218, s. 219
wf
6. 13:55 - 14:40 historia
s. 219
wf
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia etyka
religia
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia

4e
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 217
geografia s 318
historia s. 220
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
2. 9:55 - 10:40 j. polski
s. 212
wf biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
historia
s. 323
3. 10:50 - 11:35 j. angielski
s. 219, s. 218
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
j. polski
s. 212
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 219, s. 218
4. 11:45 - 12:30 matematyka
s. 316
godzina
wychowawcza
s. 212
j. polski
s. 212
j. polski
s. 212/td>
j. angielski
s. 219, s. 218
5. 12:40 - 13:25 j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
wiedza o sztuce
s. 212
matematyka
s. 201
wf socjoterapia
6. 13:55 - 14:40 matematyka
s. 224
matematka s. 201 wf socjoterapia
7. 14:50 - 15:35 historia
s. 225
etyka
religia
s. 323
8. 15:45 - 16:30

4f
lp Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 9:00 - 9:50 biologia s. 217
geografia s 318
historia s. 220
biologia s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. polski
s. 214
2. 9:55 - 10:40 godzina
wychowawcza
s. 318
biologia
s. 225
geografia s. 318
historia s. 323
j. polski s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
j. polski
s. 214
3. 10:50 - 11:35 j. angielsk
s. 318
j. polski
s. 316
matematyka s. 206
wos s. 317
filozofia s. 323
j. polski
s. 214
j. francuski s. 201
j. hiszpański s. 214
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
j. angielski
s. 218, s. 219
4. 11:45 - 12:30 historia
s. 325
j. polski
s. 214
matematyka
s. 318
matematyka
s. 224
j. angielski
s. 218, s. 219
5. 12:40 - 13:25 j. francuski s. 201
j. hiszpański s.218
j. niemiecki s. 317
j. rosyjski s. 325
wf matematyka
s. 318
wiedza o sztuce
s. 225
matematyka
s. 207
6. 13:55 - 14:40 wf wf historia
s. 325
7. 14:50 - 15:35 socjoterapia etyka
religia
8. 15:45 - 16:30 socjoterapia