Dla uczniów

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO


 

(rady szkoleniowe, superwizje i zebrania zespołów będą ustalane na bieżąco wg potrzeb z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
Wrzesień

1 (wtorek) - g.12.00  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  
2-3 -zajęcia integracyjne dla klas pierwszych (9:00-14:00)
8 (środa) - g - 15:30 Rada Pedagogiczna
8 (środa) - g. 18:00 Zebranie informacyjne dla rodziców

10 (piątek)  - Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych przez klasy pierwsze (przypisanie uczniów do klas wirtualnych do LIBRUSA przez nauczycieli), złożenie deklaracji wybory etyki/religii, WDŻWR
14 (wtorek)  - Wpisanie wszystkich danych uczniów do LIBRUSA przez wychowawców, przypisanie rozkładów nauczania w LIBRUSIE..
20 (poniedziałek) - Rozpoczęcie zajęć dodatkowych, założenie dzienników zajęć dodatkowych
22 (środa) - g. 16:00 Spotkania zespołów w sprawie IPETów
29 (środa) - Rada pedagogiczna (nowi uczniowie, sprawy organizacyjne)

30 (czwartek) - Ostateczny termin złożenie wstępnych deklaracji maturalnych Ostateczny termin założenia IPETów oraz arkuszy nowoprzyjętym uczniom

październik

14 - (czwartek) „Dzień Nauczyciela”
11-20 Kontrola dokumentacji szkolnej (LIBRUS, dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET-y)
29 (piątek) - Dzień wolny od zajęć
rada szkoleniowa

Listopad

2 (wtorek) dzień wolny od zajęć Dzień wolny od zajęć
11 (czwartek) - Święto Niepodległości- Dzień wolny od zajęć
12 (piątek) - Dzień wolny od zajęć
17 (środa) - g. 15:30 Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I, II , III
17 (środa) - g. 18:00 Dzień otwarty

Rada szkoleniowa

Grudzień

14 (wtorek) - Wystawienie ocen semestralnych w klasach III  
15 (środa) - g. 15:30 Semestralna Rada Pedagogiczna klas III

22 (środa) - g. 12:00 Wigilia w Sosie
23-31 - Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 1 (sobota) - Nowy Rok
6 (czwartek) - Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
7 (piątek) - Dzień wolny od zajęć
12 (środa) - Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
25 (wtorek) - Wystawienie ocen semestralnych
26 (środa) - g. 15:30 Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II
26 (środa) - g. 18:00 - Zebranie z rodzicami
Luty 31 stycznia - 13 lutego - Ferie zimowe
19 (sobota) - Studniówka
Marzec 2 (środa) - g. 16:00 - Zebranie zespołów w sprawie IPETów
Kontrola dokumentacji szkolnej (LIBRUS, dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET-y)

Kwiecień 6 (środa) - g. 15:30 Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I i II
6 (środa) g. 18:30 Dzień otwarty

11 (poniedziałek) - Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach III
13 (środa) - g. 12:00 - Jajo w SOSie
14-19 kwietnia - Wiosenna Przerwa Świąteczna
25 (poniedziałek) - Wystawienie ocen końcowych dla klas III
26 (wtorek) - g. 15:30 - Rada klasyfikacyjna klas III
29 (piątek) - Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - godz. 13.00
Maj 2 (poniedziałek)- Dzień wolny od zajęć 3 (wtorek) - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od zajęć))
4-6 - Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki
9-24 - Pisemne matury z wybranych przedmiotów
25 (środa) - Wystawienie proponowanych ocen końcowych klasom I i II. Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych
Jubileusz 40 – lecia SOSu
Czerwiec

16 (czwartek) - Boże Ciało (dzień wolny od zajęć)
17 (piątek) Dzień wolny
20 (poniedziałek) - Wystawie ocen końcowych
21 (wtorek) - g. 12:00 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I i II
22-23 - Warsztaty godz. 10.00-14.00
24 (piątek) - Zakończenie roku szkolnego klas I i II -  godz. 10:00
24 (piątek) - Rada Plenarna - godz. 12:00

Sierpień

22-26 - g. 9:00 - Egzaminy poprawkowe
29 - 30 - g.9:00 - Rada Pedagogiczna

Zebrania Rady Pedagogicznej:
8 września 2021
29 września 2021
17 listopada 2021
15 grudnia 2021
26 stycznia 2022
6 kwietnia 2022
20 czerwca 2022
24 czerwca 2022

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
29 października 2021
2 listopada 2021
12 listopada 2021
7 stycznia 2022
2 maja 2022
4, 5, 6, 9 maja 2022 (matury pisemne)
17 czerwca 2022

  • Organizacja roku szkolnego 2020/21 - wersja pdf