Dla uczniów

Organizacja roku szkolnego


 

(rady szkoleniowe, superwizje i zebrania zespołów będą ustalane na bieżąco wg potrzeb z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
Wrzesień

1 (wtorek) - g.12.00  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21  
2-3 -zajęcia integracyjne dla klas pierwszych (9:00-14:00)
9 (środa) - g. 17:30 Zebranie informacyjne dla rodziców
11 (piątek)  - Złożenie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych przez klasy pierwsze i drugie (przypisanie uczniów do klas wirtualnych do LIBRUSA przez nauczycieli), złożenie deklaracji wybory etyki/religii
14 (poniedziałek)  - Wpisanie wszystkich danych uczniów do LIBRUSA przez wychowawców, przypisanie rozkładów nauczania w LIBRUSIE.
23 (środa) - g. 16.00 Zebranie w sprawie IPETów
30 (środa) - g. 14.30 Rada Pedagogiczna (nowi uczniowie, sprawy organizacyjne)
30 (środa) - ostateczny termin złożenie wstępnych deklaracji maturalnych.

październik

14 - (środa) Dzień Nauczyciela”
12 -31 Kontrola dokumentacji szkolnej (LIBRUS, dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET-y)
Rada szkoleniowa

Listopad

9-10 (poniedziałek, wtorek) dzień wolny od zajęć
11 (środa) - Święto Niepodległości- Dzień wolny od zajęć
18 (środa) - Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I, II , III  -  godz. 14:30.
Dzień otwarty - godz. 18:00,
Rada szkoleniowa

Grudzień

15 (wtorek) - Wystawienie ocen semestralnych w klasach III  
16 (środa) - g. 14:30 Semestralna Rada Pedagogiczna klas III

22 (wtorek) - g. 12:0 Wigilia w Sosie
23-31 - Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń 1 (środa) - Nowy Rok (dzień wolny od zajęć)
4 - 5 (poniedziałek - wtorek) - dni wolne od zajęć
6 (środa) - Święto Trzech Króli - dzień wolny od zajęć
7 (czwartek) - Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
13 (środa) - g 14:30 Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II
13 (środa) - g. 18:00 - Zebranie z rodzicami
18 - 31 - Ferie zimowe
Luty 6 (sobota) - Studniówka
Marzec

………………. - Rada szkoleniowa
31 (środa) - g. 12:00 JAJO w SOS-ie

Kwiecień 1 - 6 - Wiosenna przerwa świąteczna
13 (wtorek) - g. 14:00 Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I
14 (środa) g. 14:00 Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas II Dzień otwarty
16 (piątek) - Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach III
23 (piątek) - Wystawienie ocen końcowych dla klas III
26 (poniedziałek) - g. 14:00 Rada klasyfikacyjna klas III
30 (piątek) - Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - godz. 14.00
Maj 3 (poniedziałek) - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od zajęć))
4-6 Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki
9-24 Pisemne matury z wybranych przedmiotów, matury ustne
Czerwiec

3 (czwartek) - Boże Ciało – dzień wolny
4 (piątek) Dzień wolny
7 (poniedziałek) - Wystawienie ocen proponowanych końcowych. Poinformowanie uczniów i rodziców o proponowanych ocenach niedostatecznych
21 (poniedziałek) - Wystawie ocen końcowych
22 (wtorek) - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna klas I i II - godz. 12.00
23-24 (środa-czawartek) - Warsztaty godz. 10.00-14.00
2 (piątek) - Zakończenie roku szkolnego klas I i II -  godz. 12:00
28 (poniedziałek) - Rada Plenarna - godz. 10:00

Sierpień

23-26 - Egzaminy poprawkowe
30 - 31 Rada Pedagogiczna

Posiedzenia Rady Pedagogicznej: 30 września 2020
16 grudnia 2020
13 stycznia 2021
13 kwietnia 2021
14 kwietnia 2021
22 czerwca 2021

Dni wolne:
14 października
9-10 listopada
4-5 stycznia
4-6 maja (matury)
4 czerwca

  • Organizacja roku szkolnego 2020/21 - wersja pdf