Dla uczniów

Organizacja roku szkolnego


 

MOS1.S.411.2.2018

(rady szkoleniowe, superwizje i zebrania zespołów będą ustalane na bieżąco wg potrzeb z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/19
Wrzesień

3 (poniedziałek) - g.12.00  - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/19  
4-5(wt-śr.) -zajęcia integracyjne dla klas pierwszych
10 (poniedziałek) - złożenie deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych przez klasy drugie (przypisanie uczniów do  klas  wirtualnych do LIBRUSA przez nauczycieli), złożenie deklaracji wybory etyki/religii
14 (piątek)  - wpisanie wszystkich danych uczniów do LIBRUSA przez wychowawców, przypisanie rozkładów nauczania w LIBRUSIE.
19 (środa) - g. 15.00 Rada Pedagogiczna, g. 18.00 zebranie informacyjne dla rodziców
26 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli
28 (piątek) - ostateczny termin złożenie wstępnych deklaracji maturalnych.
ostateczny termin założenia IPETów oraz arkuszy nowoprzyjętym uczniom .

Październik

…………………. - Rada szkoleniowa
12 (piątek) - Święto SOS-u
15-19 - kontrola dokumentacji szkolnej (LIBRUS, dzienniki dodatkowe, arkusze, IPET-y)
24 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli
31 (środa) - Dzień wolny

Listopad

1 (czwartek) - Święto Zmarłych (dzień wolny od zajęć)
2 (piątek) - Zaduszki (dzień wolny od zajęć)
13 (wtorek) - Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I i II  -  godz. 15:00
14 (środa) - Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas III  -  godz. 15:00. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami wszystkich klas - godz. 17:30
28 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli
.................. - Rada szkoleniowa

Grudzień

19 (środa) - Semestralna Rada Pedagogiczna klas III - godz. 15:00.   Zebranie rodziców klas III - godz. 17:30
21 (piątek) - Wigilia w Sosie - godz. 12:00

22-31 - Zimowa przerwa świąteczna

Styczeń1 (wtorek) - Nowy Rok (dzień wolny od zajęć)
14 (poniedziałek) - Wystawienie proponowanych ocen semestralnych.
19 (sobota) - studniówka
22 (wtorek) - Wystawienie ocen semestralnych
23 (środa) - Semestralna Rada Pedagogiczna klas I i II - godz. 15:00. Dzień otwarty i zebranie z rodzicami klas I i II - godz. 18:00
28.01-10.02 - Ferie zimowe
Luty……………… - Rada szkoleniowa
7 (czwartek) - Ostateczny termin uzupełnienia deklaracji maturalnych
27 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli
Marzec

………………. - Rasa szkoleniowa
21 (czwartek) - Święto Wiosny
27 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli

Kwiecień8 (poniedziałek) - Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach III.
9 (wtorek) - Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas I  -  godz. 15:00
10 (środa) -Półsemestralna Rada Pedagogiczna klas II - godz. 15:00. Dzień otwarty  i zebranie z rodzicami - godz. 17:30
15 (poniedziałek) - Wystawienie ocen końcowych w klasach III
16 (wtorek) - Rada klasyfikacyjna klas III - godz. 15:00
17 (środa) - JAJO w SOS-ie  g. 12.30
18-23 - Wiosenna przerwa świąteczna
25 (czwartek) - Złożenie obiegówek klas trzecich do sekretariatu.
26 (piątek) - Zakończenie roku szkolnego klas trzecich - godz. 14.00
30 (wtorek) - Złożenie do sekretariatu uzupełnionej dokumentacji klas III (arkusze, IPET-y)
Maj1 (środa) - Święto Pracy (dzień wolny od zajęć)
2 (czwartek) - Święto Flagi Państwowej (dzień wolny od zajęć)
3 (piątek) - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja (dzień wolny od zajęć)
6-8 - Pisemne matury z języka polskiego, języka obcego, matematyki.
9-24 - Pisemne matury z wybranych przedmiotów, matury ustne
29 (środa) - g. 12.30 spotkanie zespołu nauczycieli
Czerwiec

3 (poniedziałek) - Wystawienie proponowanych ocen końcowych w klasach I i II
12 (środa) - Wystawienie ocen końcowych w klasach I i II
13 (czwartek) - Rada klasyfikacyjna klas I - godz. 14:00
14 (piątek) - Rada klasyfikacyjna klas II -  godz. 14:00
17-19 - Festiwal twórczości  (dzień wolny od zajęć dydaktycznych)
18 (wtorek) - Złożenie świadectw do podpisu w sekretariacie.
Oddanie dokumentacji szkolnej (dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze ocen, IPET-y)
……………………. - Zakończenie roku szkolnego klas I i II -  godz. 12:00
20 (czwartek) - Boże Ciało – dzień wolny
24 (poniedziałek) - Rada Plenarna - godz. 14:00
24.06 – 31.08 - Wakacje

Sierpień

Egzaminy poprawkowe
Rada Pedagogiczna - godz. 10:00

Posiedzenia Rady Pedagogicznej: 19. 09, 13-14. 11, 19. 12, 23. 01, 9-10. 04, 16. 04, 13-14.06