Terminy egzaminów poprawkowych 2019 r.

data

godzina

przedmiot

20 sierpnia

10.00

język angielski

historia

21 sierpnia

10.00

matematyka - klasy 1a, 1b, 2a, 2d, 2e

22 sierpnia

10.00

matematyka - klasy 2b, 2c, 1e

23 sierpnia

10.00

Matematyka - klasy 3a, 3b, 3c

27 sierpnia

10.00

język polski

28 sierpnia

10.00

geografia, biologia, język angielski

20 sierpnia

9.00

matura poprawkowa - część pisemmna

21 sierpnia

10.00

ustna matura poprawkowa z języka polskiego