Hostel

Hostel – Internat

 


Integralną częścią Ośrodka jest mieszczący się w tym samym budynku HOSTEL.

Hostel posiada dziewięć 3-osobowych pokoi przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w naszym Liceum. Znajdują tu miejsce uczniowie, których sytuacja życiowa w danym momencie nie sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu. Każdy uczeń naszego Liceum może ubiegać się o pobyt w Hostelu, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Uczniowie otrzymują miejsce w Hostelu na czas dwóch miesięcy, pobyt ten często ulega przedłużeniu – zależy to od funkcjonowania samego ucznia; przestrzegania wewnętrznego regulaminu i chęci korzystania z oferty tego miejsca.

Młodzież razem spożywa posiłki, uczy się, ale też ma czas wolny – proponowane są wspólne wyjścia, uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta (koncerty w filharmonii, ambitne kino).

Uczniowie uczestniczą w rożnych formach zajęć popołudniowych; począwszy od terapii pedagogicznej, poprzez relaksację, skończywszy na zajęciach kulinarnych.

W Hostelu dyżurują wychowawcy - socjoterapeuci, którzy w czasie swoich dyżurów (15-21, 21-09) oddziaływują wychowawczo na zamieszkałą tu młodzież.

NIE MA TU MIEJSCA NA PRZEJAWY JAKIEJKOLWIEK AGRESJI!!!

Mimo dużego obłożenia staramy się, aby zawsze pozostały dwa wolne miejsca na wypadek przyjęć interwencyjnych.

Wspólnie celebrujemy wszelkie radosne chwile, spotykamy się z okazji nadchodzących świąt, jak również cieszymy się z każdej promocji do klasy następnej.

Katarzyna Platowska