O nas

Rekrutacja


Przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 „SOS” składa się z następujących etapów:

 1. Umówienie się w sekretariacie Ośrodka (tel. 22 277 18 30) na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Przyjęć, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, psycholodzy i wychowawcy-socjoterapeuci.
 2. Spotkanie z psychologiem, wychowawcą- socjoterapeutą i dyrektorem szkoły. Kandydaci niepełnoletni na rozmowę z psychologiem przychodzą z rodzicem lub opiekunem prawnym. Konieczne jest też dostarczenie wyników testów ósmoklasisty, ewentualnej dokumentacji psychologicznej, pedagogicznej lub medycznej.
 3. Możliwe jest spotkanie z przedstawicielami uczniów, którzy tworzą Komisję Uczniowską.
 4. W uzasadnionych sytuacjach konieczne jest dostarczenie wyników badania na obecność środków psychoaktywnych w organizmie.
 5. Komisja Przyjęć po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia kandydata do Ośrodka kierując się następującymi kryteriami:
 • czy kandydat rzeczywiście potrzebuje do rozwiązania swoich problemów edukacyjnych, emocjonalnych lub zdrowotnych tak specjalnego miejsca jak MOS, czy może wystarczające byłoby odpowiednie wsparcie innych placówek diagnostycznych lub terapeutycznych,
 • czy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów kandydata czy może potrzebna jest do tego bardziej specjalistyczna placówka wychowawcza lub medyczna,
 • czy kandydat wyraża chęć współpracy i korzystania z oferty naszego Ośrodka,
 • czy kandydat zgadza się z zasadami i normami, obowiązującym w Ośrodku.
 • czy kandydat jest w stanie zrealizować program dziennego liceum ogólnokształcącego.
 1. Jeżeli decyzja Komisji Przyjęć jest pozytywna, kierujemy kandydata do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego.

Aby uzyskać orzeczenie należy :

 • Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która opiekuje się aktualną szkołą kandydata. (Jeśli kandydat nie jest zapisany do żadnej szkoły- do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu zamieszkania).
 • Wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek dla kandydatów niepełnoletnich wypełniają rodzice, kandydaci pełnoletni wypełniają wniosek sami.
 • Psycholog w poradni może wystąpić do ostatniej szkoły o wydanie opinii o uczniu, a szkoła ma obowiązek wystawić taką opinię w ciągu tygodnia. Ponieważ szkoły często nie dotrzymują terminu wystawienia opinii, warto osobiście poprosić wychowawcę lub pedagoga szkolnego o napisanie opinii. Może to znacznie przyspieszyć czas otrzymania orzeczenia.
 • Wystawione przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu MOS nr 1 „SOS”.
 • Sekretariat wystawia zaświadczenie o przyjęciu ucznia do LXI LO im. Janiny Zawadowskiej w MOS nr 1 „SOS”. Na podstawie tego zaświadczenia ostatnia szkoła wydaje dokumenty ucznia (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, wyniki testów ósmoklasisty, dokumentacja z gabinetu pielęgniarki), które należy złożyć w naszym sekretariacie. (Niewskazane jest wcześniejsze odbieranie dokumentów ucznia z ostatniej szkoły)
 • Z chwilą dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i w/w dokumentów, kandydat zostaje wpisany na listę uczniów LXI LO im Janiny Zawadowskiej w MOS nr 1 „SOS”.