Informacje o MOS nr 1 "SOS" dla osób z dysfunkcjami słuchu