Terminy egzaminów poprawkowych 2020 r.

DATA

GODZ.

PRZEDMIOT

20.08.2020

czwartek

9.00

Egzamin klasyfikacyjny

PP, WOK

21.08.2020

piątek

9.00

Biologia

Geografia

24.08.2020

poniedziałek

9.00

matematyka

25.08.2020

wtorek

9.00

Język polski

Filozofia

Filozofia społeczna

26.08.2020

środa

9.00

Egzamin klasyfikacyjny

EDB

 

 

26, 27, 28.08.2020  godzina 10.00 Rada Pedagogiczna