O nas

Rekrutacja


PRZYJĘCIE DO LXI LO im. Janiny Zawadowskiej w  MOS NR 1 "SOS" SKŁADA SIĘ Z KILKU ETAPÓW:

 1. Umówienie się w sekretariacie ośrodka (tel. 22 647 01 16 wew. 12), na rozmowę kwalifikacyjną z Komisją Przyjęć, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, psycholodzy i  wychowawcy-socjoterapeuci.
 2. Spotkanie z psychologiem, wychowawcą- socjoterapeutą i dyrektorem szkoły. Kandydaci niepełnoletni na rozmowę z psychologiem przychodzą z rodzicem lub opiekunem prawnym. Konieczne jest też dostarczenie ewentualnej dokumentacji psychologicznej, pedagogicznej lub medycznej.
 3. Możliwe jest spotkanie z przedstawicielami uczniów, którzy tworzą  Komisję Uczniowską
 4. W uzasadnionych sytuacjach konieczne jest dostarczenie wyników  badania na obecność środków psychoaktywnych w organizmie.
 5. Komisja Przyjęć po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych podejmuje decyzję o możliwości przyjęcia kandydata do ośrodka kierując się następującymi kryteriami:
 • czy kandydat rzeczywiście potrzebuje do rozwiązania swoich problemów edukacyjnych, emocjonalnych lub zdrowotnych tak specjalnego miejsca jak MOS, czy może wystarczające byłoby odpowiednie wsparcie innych placówek diagnostycznych lub terapeutycznych,
 • czy jesteśmy w stanie pomóc w rozwiązaniu problemów kandydata czy może potrzebna jest do tego bardziej specjalistyczna placówka wychowawcza lub medyczna,
 • czy kandydat wyraża chęć współpracy i korzystania z oferty naszego ośrodka,
 • czy kandydat zgadza się z zasadami i normami, obowiązującym w ośrodku.
 • czy kandydat jest w stanie zrealizować program dziennego liceum ogólnokształcącego
 1. Jeżeli decyzja Komisji Przyjęć jest pozytywna, kierujemy kandydata do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o konieczności kształcenia specjalnego.

Aby uzyskać orzeczenie , należy :

 • Zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, która opiekuje się aktualną szkołą kandydata lub do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7, ul. Narbutta 65/71, która jest poradnią rejonową dla MOS nr 1 „SOS”.
 • W poradni należy umówić się z psychologiem na rozmowę i badanie psychologiczne. W poradni nr 7 do pani Marii Filipczak lub pani Ewy Banaszek, nr tel. – 22 849 99 98 lub 22 849 98 03
 • Na spotkaniu z psychologiem należy wypełnić wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek dla kandydatów niepełnoletnich  wypełniają rodzice, kandydaci pełnoletni wypełniają wniosek sami.
 • Psycholog w poradni może wystąpić do ostatniej szkoły o wydanie opinii o uczniu, a szkoła ma obowiązek wystawić taką opinię w ciągu tygodnia. Ponieważ szkoły często nie dotrzymują terminu wystawienia opinii, warto osobiście poprosić wychowawcę lub pedagoga szkolnego o napisanie opinii. Może to znacznie przyspieszyć czas otrzymania orzeczenia.
 • Wystawione przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy niezwłocznie dostarczyć do sekretariatu MOS nr 1 „SOS”.
 • Sekretariat wystawia zaświadczenie o przyjęciu ucznia do LXI  LO im. Janiny Zawadowskiej. w MOS nr 1 „SOS”. Na podstawie tego zaświadczenia ostatnia szkoła wydaje dokumenty ucznia, które należy złożyć w naszym sekretariacie. (niewskazane jest wcześniejsze odbieranie dokumentów ucznia z ostatniej szkoły)
 • Z chwilą dostarczenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dokumentów , kandydat zostaje wpisany na listę uczniów LXI LO im Janiny Zawadowskiej w MOS nr 1 „SOS”