O nas

Wychować człowieka mądrego

obrazek przedstawia napis projektu wychować człowieka mądrego

W roku szkolnym 2017/2018 brałyśmy udział w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Realizatorem projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej było: Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego).

Celem projektu było zaproponowanie każdemu z podopiecznych możliwości korzystania z indywidualnej opieki tutora.

Tu należałoby odpowiedzieć na pytanie czym tutoring jest i czym różni się od „zwykłej” współpracy wychowawca/nauczyciel– uczeń. Tutoring to sposób pracy oparty na dialogu, w którym podopieczny przestaje być tylko odbiorcą z góry narzuconych treści, ale włącza się do procesu kształtowania własnego rozwoju, wręcz – i tu jest właśnie ważna rola tutora – zaczyna czuć się za ten proces odpowiedzialny. Celem więc tutoringu jest bardzo szeroko pojęte wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu drogi edukacyjnej, osobistej, społecznej czy zawodowej, a przede wszystkim w osiąganiu samodzielności i dojrzałości. Innymi słowy celem tutoringu jest rozwijanie potencjału podopiecznego oraz motywowanie go do samodzielnej pracy.

Kim jest tutor?

Tutor to ktoś, kto potrafi słuchać, kto stoi obok ucznia, a nie nad nim z całą powagą dydaktyki szkolnej, kto potrafi spojrzeć na podopiecznego życzliwie i wsłuchać się w jego potrzeby po to, by inspirować go do rozwoju. Tutor nie patrzy przez pryzmat deficytów tylko potencjału i możliwości i na tym właśnie buduje współpracę z wychowankiem, dzięki czemu obydwoje mogą z niej czerpać wiele radości.

Szczegółowe informacje o programie: www.tutoringszkolny.pl

Lista tutorów w roku szkolnym 2018/2019

  1. Paweł Bączkowski
  2. Monika Chałuda
  3. Karolina Makowska
  4. Bożena Kamińska
  5. Beata Kojło-Boratyńska
  6. Michał Kraśnicki
  7. Jacek Mackiewicz
  8. Katarzyna Radecka-Mikulicz
  9. Mariola Tomczak
  10. Marianna Zawadzka