O nas

Wychować człowieka mądrego

obrazek przedstawia napis projektu wychować człowieka mądregoOd września 2017 roku MOS nr 1 „SOS” bierze udział w ogólnopolskim projekcie „Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tutoringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Realizatorem projektu sfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej jest: Towarzystwo Edukacji Otwartej (organ prowadzący dla Instytutu Tutoringu Szkolnego). Szczegółowe informacje o programie: www.tutoringszkolny.pl
Celem projektu jest zaproponowanie każdemu z podopiecznych możliwości korzystania z indywidualnej opieki tutora.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?
Już od początku września uczniowie mogą wybrać tutora (nauczyciela lub wychowawcę), z którym będą się spotykać regularnie (2 – 4 razy w miesiącu).Zakres i tematyka spotkań uzależniona będzie od indywidualnych potrzeb. Oczywiście współpraca tutora z wychowankiem ma charakter poufny, a jej celem jest ogólny rozwój podopiecznego.
Tu należałoby odpowiedzieć na pytanie czym tutoring jest i czym różni się od „zwykłej” współpracy wychowawca/nauczyciel– uczeń. Tutoring to sposób pracy oparty na dialogu, w którym podopieczny przestaje być tylko odbiorcą z góry narzuconych treści, ale włącza się do procesu kształtowania własnego rozwoju, wręcz – i tu jest właśnie ważna rola tutora – zaczyna czuć się za ten proces odpowiedzialny. Celem więc tutoringujest bardzo szeroko pojęte wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu drogi edukacyjnej, osobistej, społecznej czy zawodowej, a przede wszystkim w osiąganiu samodzielności i dojrzałości.Innymi słowy celem tutoringu jestrozwijanie potencjału podopiecznegooraz motywowaniego do samodzielnej pracy.
Kim w takim razie jest tutor?
Tutor to ktoś, kto potrafi słuchać, kto stoi obok ucznia, a nie nad nim z całą powagą dydaktyki szkolnej, kto potrafi spojrzeć na podopiecznego życzliwie i wsłuchać się w jego potrzeby po to, by inspirować go do rozwoju. Tutor nie patrzy przez pryzmat deficytów tylko potencjału i możliwości i na tym właśnie buduje współpracę z wychowankiem, dzięki czemu obydwoje mogą z niej czerpać wiele radości.
Szczegółowe informacje o programie: www.tutoringszkolny.pl
LISTA TUTORÓW

 1. Paweł Bączkowski
 2. Magdalena Gawin
 3. Grabowska Katarzyna
 4. Izabela Haertle
 5. Bożena Kamińska
 6. Piotr Kamiński
 7. Beata Kojło-Boratyńska
 8. Michał Kraśnicki
 9. Jacek Mackiewicz
 10. Karolina Makowska
 11. Lucyna Motyl
 12. Maciej Poddębniak
 13. Izabella Radecka-Mikulicz
 14. Anetta Rzepka
 15. Patrycja Strippentow
 16. Antoni Strzemieczny
 17. Mariola Tomczak
 18. Przemysław Woźnica
 19. Marianna Zawadzka
 20. Katarzyna Platowska- Rok
 21. Maria Czerniakowska – Karpiłowska
 22. Violetta Zając