Wywiad z kadrą SOS-u

Uczniowie z klasy 3b przeprowadzili wywiady z kadrą SOSu